You have reached the website . If you want to visit the global website www.daylong.com click here.

Každá koža má inú citlivosť na slnečné žiarenie. Približný odhad  citlivosti kože je možný pomocou fototypu. Hranica začervenania kože je čas, ktorý môže nechránená koža stráviť na slnku bez toho, aby došlo k jej spáleniu. Riziko spálenia kože závisí od geografickej polohy, ročného obdobia, hodiny dňa, trvania a slnečného žiarenia. Všetky položky sú povinné.