You have reached the website . If you want to visit the global website www.daylong.com click here.

Novinky

Reakcia na výsledky publikované v časopise dTest

Daylong zvažuje právne kroky na dTest za šírenie poplašnej správy

V uplynulej sezóne 2013 testoval časopis dTest produkt Daylong regular 15 a na základe výborných výsledkov tohto produktu nám redakcia ponúkla možnosť používať označenie "značka kvality dTest". Používanie označenia bolo spoplatnené a túto možnosť sme nevyužili, pretože nepovažujeme úplne za správne, že časťou príjmu vydavateľa časopisu dTest sú licenčné poplatky víťazov ním realizovaných testov.

V prebiehajúcej sezóne uverejnil dTest v svojom časopise (07/2014) článok „Test opalovacích připravků 2014“. Medzi hodnotenými produktmi bol aj Daylong kids SPF 50. Napriek vybornému hodnoteniu v dôležitých parametroch ako ochrana pred UVB/UVA žiarením bol produkt tentokrát z nie celkom pochopiteľných dôvodov označný celkovou známkou „nedostatočný“ a odsunutý na posledné miesto zo všetkých hodnotených v kategórii vysoká ochrana.

Poplašná správa o potenciálne rizikovej látke

Príčinou zlého hodnotenia bolo svojvoľné označenie jedného UV filtra za potenciálne rizikovú látku, čo redakcii stačilo na to, aby „výrobky s obsahem těchto látek nemohli získat lepší celkové hodnocení než dostatečné“. O neserióznosti dTestu svedčí to, že ak už pracuje s informáciou o potenciálnom účinku niektorých látok na hormonálny systém, tak neuvádza, že toto riziko sa týka hlavne látok užívaných perorálne (po prehltnutí). Pri lokálne aplikovaných produktoch (na kožu) je toto tvrdenie rovnakým nezmyslom ako vyhlásiť, že produkty používané na kožu s obsahom alkoholu môžu spôsobiť cirhózu pečene u detí.

Daylong kids SPF 50 obsahuje filter ethylhexyl methoxycinnamát, ale tak ako ostatné zložky v produkte aj tento patrí medzi látky, ktorých používanie je oficiálne povolené úradmi (1). Navyše, v Daylongu sa nachádza iba v polovičnom množstve, než je maximálna koncentrácia povolená autoritami. Nepoznáme žiadne úradné rozhodnutie, ktoré by túto látku klasifikovalo ako nebezpečnú a zakazovalo jej používanie v lokálne aplikovaných produktoch. Očiernenie tejto legálne používanej látky tak vo svojej krajnosti možno považovať až za šírenie poplašnej informácie a za priamy útok s cieľom ublížiť značke Daylong a ostatným výrobcom, ktorí tento filter používajú. 

Odolnosť voči vode

Redakcia takiež poskytuje podľa nášho názoru zavádzajúce informácie o dĺžke štandardnej testovacej procedúry na stanovenie vodeodolnosti, čo vyvoláva otázku, ako vlastne boli produkty testované. Oficiálna procedúra (2) totižto trvá 2x20 min (water resistant) respektíve 4x20 min (very water resistant), zatiaľ čo v texte článku sú odlišné údaje. Produkty Daylong sú extrémne odolné voči slanej i sladkej vode, čo vieme doložiť meraniami z certifikovaných laboratórií, ktorých mená a adresy na rozdiel od redakcie dTestu nemáme problém zverejniť.

Správne dávkovanie lokálnych prípravkov

Nevierohodnosť celého testu podľa nášho názoru potvrdzuje záver článku. Redakcia upozorňuje na dôležitosť správneho dávkovania, keďže nanesenie menšieho množstva výrazným spôsobom znižuje mieru ochrany a nabáda spotrebiteľov ku kúpe prípravkov s dávkovačom. Daylong kids SPF 50 ako jediný z testovaných produktov disponuje špeciálnym dávkovacím systémom, vďaka ktorému sa dosahuje presné dávkovanie ochranného produktu u detí. Je zarážajúce, že test vyhral produkt so sprejovým dávkovačom, pričom práve pri sprejoch hrozí vysoké riziko poddávkovania.

Záver

Konanie redakcie dTest s ohľadom na uvedené skutočnosti osobne považujeme za neobjektívne a nemôžeme sa ubrániť dojmu, že aj účelové. Ako inak sa dá vysvetliť, že jeden rok sa produkt Daylong umiestni na popredných miestach a o rok neskôr na miestach posledných? Prečo odmieta redakcia zverejniť adresu laboratórií a testovacie procedúry? Ako je možné, že redakcia používa hodnotiace normy, ktoré nekorešpondujú s údajmi európskych inštitúcií na to určených? Ako je možné, že bez riadneho zdôvodnenia stanoví čo je potenciálne riziková látka, v dôsledku čoho zneisťuje spotrebiteľov a zasieva atmosféru všeobecného zdravotného rizika?

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a poškodenie dobrého mena značky Daylong využijeme všetky dostupné prostriedky na obranu a zvažujeme použiť relevantné právne nástroje.

dTEST rozširovaním informácií o známych značkách v negatívnych súvislostiach (napr. poskytnutím výsledkov www.stream.cz) podľa nášho názoru vyvoláva záujem o svoj časopis a spoplatnené články na webstránke, ktoré sú podstatným zdrojom jeho príjmu. Ak jeden spoplatnený článok stiahnutý z webstránky stojí 79.- Kč a stiahne si ho aspoň 100 000 užívateľov, tak 7,9 milionóv Kč za jeden článok je významný zisk. Určite aj mnohí z vás, ktorí teraz čítate toto vyjadrenie, ste zaplatili dTestu.  

K dnešnému dňu bolo od uvedenia na trh predaných v SR a ČR takmer 3,5 milióna balení produktov Daylong. Veríme tak, že sa uvedeným testovaním časopisu dTest nepodarilo potlačiť pozitívnu osobnú skúsenosť užívateľov s produktom Daylong a že spotrebiteľ sa aj tentokrát rozhodne na základe osobnej skúsenosti a objektívnych údajov.

 

(1) Scientific Committee on Consumer Products (Scientific Committee of European commision)
(2) Cosmetics Europe (COLIPA) - Guidelines for Evaluating Sun Product Water Resistance